PG Executive

Internationella Nätverk


Culture Transformation Tools

www.valuescenter.com

Richard Barrett´s CTT Modell

Richard Barrett är grundare av Values Centre och har utvecklat CTT verktygen. Richard Barrett´s Modell strukturerar och relaterar både till en organisations värderingar såväl som till individers värderingar och behov, och är en vidareutveckling av Maslow´s modell. Richard Barret´s 7 medvetenhetsnivåer ( 7 levels of consiousness) är utvecklade för att strukturera hur människors motivation styrs och prioriteras utifrån våra värderingar och behov. I CTT modellen relateras och struktureras alla våra värderingar att tillhöra någon av de sju motivationsnivåerna.

CSR - Corporate Social Responsibility

www.csrsweden.se

Är ett nationellt och internationellt nätverk för att uppmuntra och stödja företagens sociala ansvarstagande.