PG Executive

Partners Garden Project

När fler partners samverkar i utvecklingen av ledar- och affärsutveckling hos en kund, skapas ett PG Project som samordnas och leds av en PG- Project Manager.
I projekten kan Associated Partners medverka tillsammans med Network Partners från Sverige och utlandet.
PG- Projects bildas när flera avdelningar, divisioner eller affärsenheter inom ett företag eller en koncern lokalt eller nationellt önskar arbeta strategiskt och samordnat med utveckling av ledar- och affärsplanering i organisationen.
PG- Project Managers roll är att ta ett samlat projektansvar gentemot kunden för sammansättning, samordning och leverans av kompetenser och resurser som krävs för att tillgodose kundens specifika lösningar och behov.