PG Executive

Ledar- och Verksamhetsanalys

Ledaranalysen innebär att varje deltagare genomgår en individuell analys för att klarlägga personliga behov av utveckling av ledaregenskaper och andra färdigheter.

Denna analys sker genom intervjuer och kan kompletteras med enkäter eller andra former av assessments. Med hjälp av Values Centers – CTT erbjuder vi bl.a. 360 graders individuella ledar assessments.

Verksamhetsanalysen sker genom intervjuer men kan kompletteras med enkäter eller SWOT-analyser i grupp. SWOT-analysen kan även omfatta en vidare omvärldsanalys.
Dessa analyser ligger som grund för att med ledningen ta fram en gemensam vision och strategi för utveckling av lednings- och affärsplanerings processer i verksamheten. Vid analys av värderingar och företags kultur erbjuder vi Values Centers – CTT verktyg.

Ett bildspel som ska visas här fungerar inte på din dator. Du behöver uppdatera din Flashspelare
Klicka här för att uppdatera.
Uppdatera sen sidan eller klicka här för att prova igen efter installationen.