PG Executive

Partners Garden

Partners Garden är ett nätverk av erfarna Värde Coacher som arbetar med Strategisk ledar- och affärsutveckling. Syftet med Partners Garden är att odla och ta tillvara på kunskaper och relationer för att på bästa sätt som utvecklingspartner bistå våra kunder med att skapa värde drivna framgångsrika ledare och verksamheter.
Partners Garden är grundare av Värde Akademin som är ett gemensamt forum för specialister och företag som önskar skapa Värde drivna människor och organisationer - www.vardeakademin.com.
Vår arbetsmetodik bygger på situationsanpassade beprövade coaching koncept för ledar- och affärsutveckling och på erfarenheter som sedan 1991 erhållits i mer än 1000 utvecklings program eller projekt.

Våra uppdrag i Sverige och utomlands bygger för det mesta på långvariga kundrelationer i vilka vi medverkar som utvecklingspartner i det strategiska arbetet och affärsutvecklingen.