PG Executive

Partners

 

 

Partners Gardens organisation utgörs av ett nätverk av företag och personer
med speciella kompetenser inom ledar- och affärsutveckling.

PGs "Core Team" består idag av Tore och Ejna Palmén. Detta Core Team
kommer att efterhand utökas genom att nya Senior Partners - med lång och
djup erfarenhet - knyts till PG.

Till Core Team knyts "Associated Partners" som är kontrakterade att arbeta
med Partners Gardens metoder och koncept. Utöver detta kompletteras
organisationen genom kvalificerade  "Network Partners" vilka är projektknutna
partners. Som "NW-Partners" ingår även andra kompletterande specialist-
kompetenser som medverkar i PGs projekt.