PG Executive

Metoder Team Coaching

När fler personer i organisationen genomför individuell coaching kan 
den varvas med team utveckling och gruppseminarier, varvid gruppens övergripande sätt att leda och arbeta utvecklas.
Team Coachen leder och fungerar som katalysator och moderator i gruppen. Genom Team Coaching stärks självbilden för teamet samtidigt som var och ens styrkor och färdigheter tydliggörs.

Tack vare Team Coaching utvecklas samarbete och samverkan i teamet genom att gemensamma strategier och mål tydliggörs. Inriktningen på Team Coaching- seminarierna anpassas till de viktigaste utvecklingsområdena  som gruppen har att fokusera på, och kan innehålla; "Spelplan och spelregler" för Ledningsgruppsarbetet, Affärs-/Verksamhets-planering, Coaching m.m.
Ett mycket viktigt resultat med vår metodik är genom att deltagarna själva blir coachade både individuellt och i grupp kommer de ha möjlighet att själva tillämpa denna form av ledarskap med sina medarbetare och team.