PG Executive

Metoder Värde Coaching

Ledarutveckling är en livslång process som vi ständigt påverkas i. Erfarenheter visar att konsekvent och återkommande träning i vardagen, under längre tidsperioder, skapar de mest framgångsrika och varaktiga förändringarna i ledarskapet. Värde Coaching är "En metod för att hjälpa andra att lära sig själva att frigöra sina möjligheter för att optimera sina prestationer" inom både professionell och personlig privat utveckling.
En personlig Coach som tror på Din inneboende potential agerar som katalysator och bollplank och hjälper Dig att ta tillvara Dina möjligheter.

Ett bildspel som ska visas här fungerar inte på din dator. Du behöver uppdatera din Flashspelare
Klicka här för att uppdatera.
Uppdatera sen sidan eller klicka här för att prova igen efter installationen.

 

Inre och Yttre coaching processen

Avgörande för vårt beteende och förmågor är våra värderingar och attityder vilka bidrar till vår självbild och vårt handlande. För att förstå hur vi påverkar detta ”värderingssystem” är det viktigt att förstå hur den inre coaching processen d.v.s. vad som händer inom oss när vi utvecklar våra värderingar, och vilka är de olika stegen i denna process. Det är först när vi förstår den inre processen, och var den coachade är i denna, som vi som coacher kan agera i den yttre coaching processen på ett optimalt sätt.
Värde Coaching skapar tydliga märkbara synergi effekter om det används både vid individuell coaching såväl som vid team coaching av grupper.
När de individuella värderingarna och de gemensamma värderingarna blir tydliggjorda och samverkar frigörs mycket energi och självmotivation.  
                                                        
När Coachingen integreras med programmet Vägen Upp skapas varaktiga förändringar i Ditt ledarbeteende tack vare återkoppling sker i vardagen under
8-10 månader. Coachingen kan om så önskas, fortsätta under flera år genom att bygga på med ytterligare program eller coaching timmar.