PG Executive

Strategisk Ledar- och Affärsutveckling

Våra affärskoncept, har sedan 1991, efter hand vuxit fram som resultat av coaching arbete med utveckling av ledare och verksamheter. Detta arbete har inneburit ca. 10.000 timmar individuell coaching av chefer och företagsledare inom mindre och större organisationer. Det är tack vare dessa erfarenheter som vi kunnat identifiera de viktigaste gemensamma nämnarna och faktorerna hos framgångsrika företag.

Strategisk Ledar- och Affärsutveckling syftar till att förverkliga en strategi för att utveckla dessa avgörande framgångsfaktorer.

Strategisk Ledar-och Affärsutveckling omfattar olika koncept för utveckling av lednings- och målstyrnings-processerna i verksamheten. För att skapa hög motivation och tydliga resultat är det viktigt att en tydlig strategi utformas för ledarutvecklingsprogrammen, som är situationsanpassade såväl till företagets gemensamma strategier och värderingar som till deltagarnas individuella behov.

Strategisk Ledar- och Affärsutveckling innebär att ledarnas utveckling integreras med verksamhetens övergripande planering och utveckling. Detta innebär ett samspel mellan ledarnas personliga och verksamhetens operativa utveckling.

Strategisk Ledar- och Affärsutveckling skapar en "röd tråd" i den totala mål- och värdestyrnings processen mellan verksamhetens övergripande strategiska planer och medarbetarnas kortsiktiga prioriteringar varje dag.

Strategisk Ledar- och Affärsutveckling innebär att utvecklingsinsatser planeras och genomförs återkommande under ett eller flera år med nyckelpersoner på olika positioner och nivåer i organisationen.