PG Executive

Certifiering Värde Coach

Partners Garden  har utvecklat unika metoder och ”verktyg” för användning vid individuell coaching såväl som vid coaching av grupper och team. Den individuella coachingen baseras på förståelse för hur våra värderingar kan utvecklas  och förändras i den Inre och Yttre Coaching processen.
Vid team utveckling ingår olika verktyg och metoder för att skapa och tydliggöra gemensamma värderingar och strategiska verksamhetsplaner.
Partners Garden erbjuder certifierade Värde Coacher eller utbildningar för att bli Värde Coach, som kan tillämpa dessa unika metoder och verktyg.

Det mest framgångsrika sättet att utveckla personliga värderingar är genom Värde Coaching. Genom att cheferna i seminarieform och genom individuell coaching,  får kunskaper och insikter om den ” Inre och Yttre coaching processen ” kan de coacha medarbetarnas värderingar och beteenden så att företagskulturen utvecklas snabbare och bättre.
Har coachen utkristalliserat och tydliggjort sina egna värderingar kommer coachen att påverka den coachade både medvetet och omedvetet i sin coaching.