PG Executive

Värde Coaching Koncept

Partners Gardens Värde Coaching-koncept erbjuder och fokuserar på 3 olika del-koncept;

1. Personlig Coaching
2. Verksamhets Coaching
3. Strategisk Verksamhets Coaching

Dessa del-koncept samverkar med varandra och prioriteras situations anpassat efter Dina eller Era behov.

Personlig Coaching:Verksamhet Coaching:Strategisk Verksamhets Coaching:
• Ledarbeteende• Team• Värdedrivning
• Servicebeteende• Organisation• Verksamhetsstrategi
• Minska stressbeteende• Processer• Organisationsstragi
• Personligt Privata livs- områden • M.M.• M.M.