PG Executive

Partners Garden - Associated Partners

Partners Garden är ett fristående konsultföretag och är licensee i Values Centers globala nätverk.
Verksamheten som fokuserar på ledar-, affärs-, och organisationsutveckling, baseras på mångårig erfarenhet inom svenskt näringsliv och teoretiska kunskaper inom teknik, ekonomi samt management. Detta i kombination med framstående och väl beprövade coaching koncept  för strategisk ledar- och affärsutveckling ger tydliga resultat i kundernas utveckling.
Partners Garden har sedan 1991 startat fler än 1050 individuella coaching program och genom dessa erhållit mångsidig erfarenhet av Värde Coaching individuellt och i team, vilken ligger till grund för utformningen av våra affärskoncept.

Tore Palmén

Tore Palmén har efter Ingenjörs- och Internationell Ekonomieutbildning arbetat i olika chefsbefattningar inom husbyggnads-, entreprenadmaskin- och bilindustri-branschen samt med ledar- och organisationsutveckling. Några av de speciella erfarenheter som har erhållits är;

* Organisationsutveckling vid system försäljning

* Nationell och internationell försäljning och marknadsföring av system

* Försäljning i Väst- och Öst-Europa, USA och Fjärran Östern

* Ledar- och organisationsutveckling inom företag, organisationer och offentlig förvaltning

Tore Palmén har  sedan 1991 haft förmånen att coacha mer än 800 personer med att ut veckla sig själva och deras verksamheter inom ett stort antal branscher.  Dessa erfarenheter ligger till grund för Partners Gardens koncept för utveckling av Värde Coacher och värde drivna människor och organisationer.
Tore är diplomerad LMI® coach och verkar som Project Manager inom Partners Garden.
Tore har som delägare och coach verkat i  Partners Garden sedan 1991.

Ejna Palmén

”Att med unik coaching och sunda värderingar skapa professionell och personlig framgång för många verksamheter och människor.”

Jag driver Partners Garden sedan 1991 med Tore Palmén och har sedan 2001 haft förmånen att arbeta som personlig coach i Partners Gardens Ledarutvecklingsprogram.

Min passion är att få vara med och utveckla människors potential. Min empatiska förmåga och stora intresse av att lära känna och förstå mina klienter är en viktig del i mitt arbete. Genom detta skapas positiv utveckling av attityder och beteende i linje med mål, visioner och värderingar.

Bakgrund
Min bakgrund är inom den offentliga vård sektorn samt med politisk lednings arbete och där inom kommunal utbildningsförvaltning.

Utbildning
• Leadership Management International – certifierad coach
• Huma Nova – Diplomerad inom psykosyntes
• Upway – Certifierad Vägen Upp Coach
• Universitet, Halmstad – Sociologi

Associated Partners: Upway

www.upway.se

Vi hjälper individer och företag att frigöra kraft och motivation att skapa resultat. Vår kärnkompetens är att utveckla människor och företag genom lärande, effektiva utvecklingsprocesser och målorientering. Vi har stor erfarenhet av individ-, grupp- och verksamhetsutveckling.

Utifrån respektive uppdrags behov agerar vi som coacher, mentorer, processledare och/eller rådgivare. Arbetet sker i ett nära samarbete med er i er vardag. Utveckling innebär konsekvent handlande; agera, reflektera, lära - träna! Tillsammans integrerar vi verksamhetens uppdrag och lärandet på ett naturligt sätt.

Johan Högberg

Jag har arbetat som konsult/coach och företagare inom näringslivet och i den offentliga sektorn sedan 1993. Under den här perioden har jag haft nöjet att arbeta i olika konstellationer. Jag har grundat och utvecklat en konsultorganisation och genomfört mer än 500 individuella utvecklingsprogram samt genomfört flera spännande verksamhetsuppdrag av skiftande karaktär.

Idag arbetar jag tillsammans med olika konsulter och coacher för att kunna erbjuda den bästa lösningen för varje uppdrag men också för att få möta nya människor med andra kompetenser.

Nu vill jag förverkliga mina tankar och drömmar med "Upway" som fenomen och företag.