PG Executive

Team Coaching seminarier

När fler personer i organisationen går i Individuella coaching program kan detta varvas med team utveckling och gruppseminarier, varvid gruppens övergripande sätt att leda och arbeta utvecklas. Team Coachen leder och fungerar som katalysator och moderator i gruppen.

Exempel på innehåll i dessa Team Coaching seminarier är

• Strategisk planering - struktur för och genomförande av övergripande   
affärsplaneringsprocesser.
- Utveckling av värde driven personal och organisation.

• Värde Coachning - utveckling av bra former för coaching av medarbetare
  Team.

• Mål- och Värdeorienterade Medarbetarsamtal.
• Empowerment - framgångsrik verksamhet genom att skapa förut-
  sättningar för medarbetare att frigöra sin inneboende potential.

• Stress - att förebygga och hantera stress samt utbrändhet.

• Teamutveckling - utveckling av lednings- och målstyrda grupper.

Ett bildspel som ska visas här fungerar inte på din dator. Du behöver uppdatera din Flashspelare
Klicka här för att uppdatera.
Uppdatera sen sidan eller klicka här för att prova igen efter installationen.