PG Executive

Gemensam Inre Värde Harmoni

Gemensam Inre Värde harmoni har vi när var och en lever efter sina personliga värderingar, samtidigt som var och en lever efter de gemensamma värderingarna d.v.s. de värderingarna som teamet eller organisationen gemensamt anser är viktiga och riktiga.

Gemensam Inre och Yttre Värde Harmoni

När var och en lever efter sina personliga värderingar, samtidigt som var och en lever efter de gemensamma värderingarna har vi Gemensam Inre Värde Harmoni. Harmoniserar dessutom våra gemensamma värderingar med de värderingar som omgivningen anser är viktiga och riktiga för teamet eller organisationen att leva upp till, så har vi uppnått Gemensam Inre och Yttre Värde Harmoni. Detta innebär att organisationen lever upp till den image som både organisationen och omgivningen förväntar den skall leva upp till, vilket är avgörande vid varumärkes profilering – s.k. ”branding”.