PG Executive

Forskning om Värde Drivna organisationer

Intresset för Värde-Drivna organisationer ökar i hela världen och omfattande undersökningar och forskning genomförda av seriösa och professionella forskare bekräftar framgångarna och effekten med dessa:

Professorerna på Harvard Business School, Kotter och Heskett, har räknat fram att Kultur och Värde Drivna företag har inkomster som växer fyra gånger snabbare än bransch genomsnittet och aktievärdet växer 12 gånger snabbare.

Professor Lars Hassel på Universitetet i Umeå, har i en studie visat på och har tydliga bevis för, att företag som integrerat etik och värderingar i verksamheten är både mer lönsamma och mindre risk för att investera i, än andra företag.

Professor Magnus Svartengren Karolinska Institutet i Stockholm, visar i en forskningsstudie att det är viktigt att anställa personal med rätt kompetens, men att det är minst lika viktigt att trivas i gruppen och att dela företagets värderingar.