PG Executive

Personlig Inre Värde harmoni

Personlig Inre Värde Harmoni har jag när jag lever efter de värderingar som jag anser är viktiga för mig.

Personlig Inre och Yttre Värde Harmoni

Personlig Inre och Yttre Värde Harmoni har jag när jag lever efter de värderingar som jag anser är viktiga för mig, samtidigt som jag lever upp till de värderingar som omgivningen anser vara viktiga och riktiga för mig att leva upp till.