PG Executive

Vad är Värderingar?
"En Värdering brukar definieras som något som är viktigt och riktigt för oss och som är relaterat till våra behov. Som resultat av dessa värderingar och behov ger vi uttryck för attityder och beteenden."

"Vi styrs av våra värderingar som vi har delvis genetiskt i vår arvsmassa. Våra värderingar påverkas och förändras genom yttre påverkan ständigt från födseln i vardagen, s.k. betingning eller prägling."

 

Vår inre kompass
· Genom våra värderingar får vi en "inre kompass" som säger oss vad som är rätt och fel vad som är viktigt och mindre viktigt vilket ständigt påverkar våra beslut, mål och handlingar.

· Handlar vi utifrån våra inre värderingar är vi själv-motiverade och blir självtillfredställda samtidigt som vår självkänsla ökar.