PG Executive

Innehåll Strategisk plan

Strategisk Plan - Affärsplan
En Strategisk Plan – Affärsplan – Verksamhetsplan kan benämnas på olika sätt men har ofta följande innehåll:

Strategisk Plan

Nulägesbeskrivning – SWOT-analys
Visionen för företaget
Gemensam Värdegrund
- Kärnvärden -
Affärsidé – Business Mission
Affärskoncept
Strategimål
Övergripande mål
Handlingsplaner
Organisation


Policys, uppförande koder, normer m.m

Den gemensamma värdegrund basen är en referens för att ta fram och säkerställa förankring av:

Codes of conduct – kärnvärden
Leverantörs policy
Miljöpolicy
Personalpolicy
Ledarskaps policy