PG Executive

Leverantörer Undersökningar

Corporate Mission AB - www.corporatemissions.com

Partners Garden är ett nätverk av erfarna coacher som sedan 1991 arbetar med Strategisk ledar- och affärsutveckling. Vår arbetsmetodik bygger på individuellt anpassade ledarutvecklings-program för företagsledare och personer i ledande ställning. Dessa program genomförs ofta i samverkan med utveckling av verksamhetens övergripande mål och strategiska plan, vilket ger en dynamisk utveckling av både ledare och verksamhet. Våra uppdrag i Sverige och utomlands bygger för det mesta på långvariga kundrelationer i vilka vi medverkar som utvecklingspartner i det strategiska arbetet och affärsutvecklingen.

Partners Gardenär ett fristående konsultföretag och ackrediterad leverantör av Culture Transformation Tools i Values Centers globala nätverk för assessments. Verksamheten som fokuserar på ledar-, affärs-, och organisations-utveckling, baseras på mångårig erfarenhet inom svenskt näringsliv och teoretiska kunskaper inom teknik, ekonomi samt management. Detta i kombination med väl beprövade ”verktyg” för ledar- och verksamhets-utveckling ger tydliga synergier i kundernas utveckling. Partners Garden har sedan 1991 startat mer 950 individuella coaching program och genom dessa erhållit mångsidig erfarenhet av Värde Coaching med både ledare och Team. Denna erfarenhet ligger till grund för utformningen av våra unika affärskoncept för Värdedrivna företag.