PG Executive

Värde Harmoni

När våra personliga och gemensamma värderingar är tydliga, ser och upplever vi lättare om vi kan tillgodose våra personliga värderingar när vi lever upp till de gemensamma värderingarna. Detta kallar vi inre värde harmoni. Yttre värde harmoni har vi när vi lever upp till de värderingar som omgivningen förväntar vi skall leva upp till. Värde Harmoni ger t.ex. följande fördelar för medarbetare och verksamheten:

+ Med en tydlig gemensam värdegrund får medarbetarna ökad självmotivation och inre trygghet , d.v.s. självförtroende.

+ Medarbetarna blir mer självgående genom bättre förmåga att ta beslut och att formulera kort- och långsiktiga mål.

+ Människor väljer i större utsträckning en aktivt arbetsplats på grund av värderingar, kultur, meningsfullhet och samhällsansvar.

+ Kompetenskonkurrensen innebär att du som arbetsgivare måste vara förmögen åskådliggöra kultur, värderingar och vägar för att dina medarbetare att utvecklas.

+ Teamkänsla - trygghet i teamet stärks genom processen

+ Samhället och kunderna uppvisar och kräver nya mer ansvars- tagande mönster hos de olika aktörerna. Ett mer medvetet förhållningssätt, t.ex. vad gäller miljö och socialt ansvar, växer fram och utvecklas. (CSR)

+ När vi har värde harmoni förebygger vi och minskar vi upplevelsen av stress.