PG Executive

Affärsplanering och värdedrivning

Att skapa en värde driven organisation är inte något ”quick fix” utan är en cyklisk mognadsprocess som genom konsekvent och systematiskt arbete växer allt starkare. Genom att arbeta både ”top down och down top” och involvera hela organisationen, skapas delaktighet och förankras värderingarna.

Värdedrivningen integreras i affärsplanen och skapar en ”röd tråd” mellan gemensam vision, mission, värdegrund och de individuella värderingarna. Den gemensamma värdegrunden utgör själva kärnan och hjärtat, och fungerar som referens för samtliga steg i affärsplaneringen - från strategisk plan till individuella mål och agerande.


1. Introduktion och förankring i företagets styrelse och ledning.
2. Strategisk plan uppdateras med bl.a. vision, mission och gemensamma värderingar.
3. Värderingarna struktureras i företagets kärnvärden och delvärden.
4. Värderingarna översätts i beteenden, förmågor och policies eller codes of conduct .
5. Kärnvärden och delvärden kommuniceras genom coaching och intern samt extern kommunikation.
6. Utvärdera efterlevnad av prioriterade värderingar beteenden och förmågor – internt + externt.