PG Executive

Varför Värdedrivning (VärdeStyrning)?

När vi tillsammans i organisationen tar fram och identifiera våra gemensamma värderingar samt att var och en ”internaliserar” dessa, får vi många fördelar och positiva effekter för medarbetarna, kunderna, företaget och andra intressenter som berörs av företagets verksamhet.

Detta hjälper oss att avgöra vad som är rätt och fel, vad som är viktigt och mindre viktigt, när vi skall prioritera våra beslut eller mål vilka sedan styr våra handlingar.

Handlar vi utifrån våra inre värderingar blir vi självmotiverade och blir själv tillfredställda samtidigt som vår självkänsla ökar. Får vi även yttre feedback och bekräftelse på dessa handlingar så förstärks ovanstående positiva effekter ytterligare. När våra gemensamma värderingar blir tydliggjorda ser vi även hur våra personliga värderingar kan bli tillgodosedda när vi lever upp till organisationens värderingar d.v.s. hur vi stärker det som är viktigt för oss själva genom att göra det som är viktigt och rätt för organisationen.

Fördelar med Värdedrivning

Omfattande forskning och studier av värde styrda företag och medarbetare har visat på följande fördelar med Värdedrivning:

+ Ökad konkurrenskraft och lönsamhet
+ Tydlig ökning av produktivitet
+ Kontinuerlig förbättring av kvalitet
+ Mer samverkan – samarbete
+ Mer självmotiverad personal
+ Mer självgående personal
+ Mer långsiktighet
+ Mer decentralisering – beslutsvägar
+ Bättre beslutsförmåga
+ Positivare arbetsklimat
+ Stabilare positiv utveckling
+ Ökad kreativitet - dynamik